ELKONSULT

Mitt namn är Lars Grudéus och jag erbjuder besiktning av entreprenader inom el och teleteknik. Här på sidan kan du läsa mer om mina tjänster och om hur du kommer i kontakt med mig.

TJÄNSTER

Jag arbetar som besiktningsman av el-, tele- och säkerhetsinstallationer samt hissanläggningar. Jag arbetar även som installationsledare.

Besiktning av El, Tele, Säkerhets och Hissanläggningar

Som besiktningsman utför jag entreprenadbesiktningar av el-, tele, säkerhetstekniska installationer samt hissanläggningar. Jag bedömer om anläggningen är utförd i överensstämmelse med kontraktet samt att den uppfyller gällande lagar och standarder.

Som oberoende besiktningsman tar jag båda parters intressen i beaktande.

Installationsledning vid byggprojekt

Som Installationsledare / Byggledare är jag teknisk sakkunnig inom el- och teleteknik för beställarens räkning på byggarbetsplatsen.

Inventering och Statusbesiktningar av elanläggningar

Vid inventering går jag igenom fastigheten för att bedöma installationernas status. Gör en bedömning av eventuella åtgärder för att säkerställa att anläggningen är driftsäker och har en god driftekonomi.

ERFARENHET LÖNAR SIG.

Jag har arbetat som konsult sedan 1983 och projekterat el och teletekniska anläggningar inom skolor, kontor, bostäder, vårdanläggningar, idrottsanläggningar, industrier etc. Sedan 1994 har jag arbetat med CAD projektering och har stor erfarenhet av att rita, läsa och förstå ritningar.

Tidigare har jag arbetat som projektledare inom projektering med totalansvar för uppdrag såväl tekniskt som ekonomiskt, ansvarat för kontakter med kund/beställaren samt konsulter och entreprenörer inom uppdraget. De senaste 15 åren har jag i huvudsak arbetat som besiktningsman.

KONTAKT

Har du några frågor är du välkommen att kontakta mig!

Lars Grudéus

072-740 74 40

© 2017 - Consulendo